ciachowate

12 tekstów – auto­rem jest cia­cho­wate.

Wie­dział gdzie mnie szu­kać. Jeśli tak nam jest pi­sane, jeszcze się spot­ka­my. Te­raz trze­ba tyl­ko poz­wo­lić by los sam de­cydo­wał o tym co jest dla nas najlepsze. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 maja 2010, 23:36

Sa­ma nie mogę uwie­rzyć, jak kłamać umiem i łkać.
Cier­pię siedząc sa­mot­nie, przed Tobą pot­ra­fię grać... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 kwietnia 2010, 22:43

Ser­ce ścisnęło mi się w pier­si , ale nie da­wałam wiary te­mu, co mi pod­po­wiadało. Czułam si te­raz uwol­niona od wszys­tkiego, go­towa powrócić do życia, wziąć od no­wa ster w swo­je ręce. Naj­trud­niej­sze było już za mną, choć na dnie zos­tała resztka me­lan­cho­lij­ne­go żalu. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 kwietnia 2010, 13:53

Jeszcze ja­kis czas te­mu wie­dzialam kim jes­tem i cze­go ocze­kuje od życia. Te­raz mam wrażenie że zna­lazłam się ser­cu za­wieruchy która miota mną we wszys­tkie stro­ny i nie pot­ra­fie jej sta­wić czoła. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 kwietnia 2010, 17:22

Poczułam nag­le że ja­kiś przed­miot ciąży mi w kie­sze­ni. Po chwi­li up­rzy­tom­niłam so­bie , co to jest . Mo­je ser­ce umarło... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 kwietnia 2010, 15:52

W głowie miałam pus­tkę. Pragnęłam tyl­ko uciec. Zos­tać sa­ma i mieć czas na zeb­ra­nie myśli... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 kwietnia 2010, 22:27

Rzeczy­wis­tosc na­dal po­zos­ta­nie rzeczywistoscia,
na­wet wte­dy,kiedy na mak­sa przes­ta­niesz w nia wierzyc. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 marca 2010, 16:39

A słowa się po niebie włóczą i łajdaczą
i myślą, że znaczą coś więcej niż znaczą... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 marca 2010, 15:53

Po kil­ku la­tach następu­je przedawnienie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 marca 2010, 21:33

Gdy­bym wie­dziala ze slo­wo przep­raszam ma dla Ciebie ja­kies znacze­nie mo­wila­bym je ty­siac ra­zy dziennie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 marca 2010, 22:01

ciachowate

(...)Mówiła, że nie okazuje uczuć, ale robiła to mówiąc o nich. Próbowała być egoistką, bezskutecznie. Żyła po swojemu i chciała kogoś, kto będzie miał swój świat i znajdzie w nim dla niej miejsce. Nie chciała wiele, chciała jedynie mieć wszystko. Nie chciała podbić świata, tylko by ktoś go podbił dla niej, owinął w wielką czerwoną kokardę i dał jej w prezencie. Chciała spokojnego życia, w którym bez przerwy będzie się coś działo. Chciała żyć długo, ale nie dożyć starości. Umrzeć po cichu, ale żeby każdy o tym wiedział.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciachowate

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność